Aj hrou II.

Určeno pro děti od 6 do 8 let. Vhodné doplnění výuky ve škole se zaměřením na správnou výslovnost a rozvíjení konverzačních dovedností. Výhodou je práce v malé skupince (max. 5 dětí) a využívání interaktivních slovníků a DVD.