Cvíčo

Cvičení a hry pro všestranný rozvoj dítěte a rozvoj hrubé motoriky.  Hravou formou budeme procvičovat   základní sportovní dovednosti – běhy, skoky, plazení, hody, šplh. Budeme se společně učit i  trpělivosti, kamarádství a férové hře.