CÍL pro Vysočinu: Dovednosti při hledání zaměstnání, sebeprezentace

Přihláška nutná, tel. 603 870 272.