Flétničky

V kroužku zobcové flétny se děti přirozeně a nenásilně seznamují s tímto prvním hudebním nástrojem, ale především se s pomocí zobcové flétny rozvíjí jejich přirozená muzikalita, smysl pro rytmus a intonaci. Děti se prostřednictvím hry na flétnu naučí správně dýchat, objeví, co je to rytmus a noty. Po zvládnutí první písničky je naplní radost z hudby a úspěchu.