Hravá školička

Hravá školička je určena rodičům a dětem do 6 let, nabízí aktivní program, který začíná přibližně v 10 hod (říkanky a tancování, cvičení, tvoření, hraní na hudební nástroje a zpívání, …).

V rámci Hravé školičky pořádáme také různá sezení, přednášky, prezentace či besedy s odborníky, týkající se fungování rodiny, zdraví či péče o děti. Přítomná sociální pracovnice je připravena poskytnout sociální poradenství a zprostředkovat další odborné sociální, pedagogické  či psychologické poradenství, ale i poradenství z oblasti finanční a počítačové gramotnosti.