KAPIČKA

Projekt DĚTSKÁ SKUPINA KAPIČKA, TŘEBÍČ ( č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008373) je spolufinancován Evropskou unií.
Logo OPZ barevné(1)

– základní otevírací doba je 8.00-15.00 hod, je možné zvolit i jen dopolední docházku 8.00-12.00 hod. Po individuální domluvě je možné vyjít vstříc rodičům a otevírací dobu prodloužit.
– kapacita je 12 dětí, o které se bude starat 5 pečujících osob
– není nutné, aby dítě navštěvovalo DS celý týden, je možné vybrat si třeba pouze jeden den v týdnu pro postupné zvykání.
– je možné i v průběhu roku měnit domluvený den docházky, přidávat i další dny nebo rozšiřovat z dopolední na celodenní docházku
– minimální věk dětí přijímaných do DS je dle zákona 1 rok, ovšem v naší dětské skupině doporučujeme zahájení docházky nejdříve ve věku 2 let. Mladší děti přijímáme pouze po individuální dohodě.
– pomáháme děti připravovat na vstup do DS i před jejím zahájením a máme s tím velmi dobré zkušenosti. Doporučujeme navštěvovat Hravou školičku, kde se děti seznámí s prostředím, zvykají si na ostatní děti a po chvilkách trénují odloučení od maminky.

HLAVNÍ VÝHODY DS:
– celodenní a celotýdenní provoz, který umožní rodičům slaďovat rodinu a práci, zejména maminkám umožní i při RD pracovat (většinou na částečný úvazek)
– péče o děti rodinného typu umožňuje dítěti postupné a nenásilné zvykání na režim ve školce. Nejedná se o „hlídání“, ale péče je zaměřena na zajištění potřeb dítěte – rozvoj schopností a dovedností, sociálních, kulturních a hygienických návyků dítěte, podpora psychického i motorického vývoje dítěte, atd.). Péče je poskytována v souladu s plánem výchovy a péče o děti.
– pečující osoby jsou odborně způsobilé (chůvy, pracovnice v sociálních službách, sociální pracovnice, pedagogické pracovnice, …)
– daňové výhody – rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši maximálně minimální mzdy za rok
– provoz dětské skupiny je na nekomerční bázi, proto i cena je příznivá. Navíc je možné získat na provoz DS dotace, které umožní další benefity pro děti i rodiče.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:
– potvrzení od pediatra o absolvování očkování dle očkovacího kalendáře (s výjimkou případů trvalé kontraindikace nebo imunity proti nákaze)
– minimálně jeden z rodičů je zaměstnán, nebo vykonává
podnikatelskou činnost, nebo studuje, nebo pokud je
nezaměstnaný, tak si zaměstnání hledá
– podepsání smlouvy o péči o dítě v dětské skupině

KRITÉRIA PŘIJETÍ:
– věk a zralost dítěte
– datum přijetí přihlášky

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

2018 Ceník DS KAPIČKA

Plán výchovy a péče DS KAPIČKA

Provozní řád DS KAPIČKA