Mikrojesle SLUNÍČKO

Logo OPZ barevné

Projekt MIKROJESLE SLUNÍČKO (č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0010986) je spolufinacován Evropskou unií.

Mikrojesle jsou novým nástrojem MPSV jak umožnit rodičům lépe slaďovat pracovní a rodinný život,

zároveň doplňují nabídku služeb péče o děti (podobně jako dětské skupiny).

Kapacita mikrojeslí je 4 děti.

Veškeré Vaše dotazy můžete poslat na mail mikrojesle.slunicko@gmail.com.
Více informací o mikrojeslích se rovněž můžete dovědět na www.mikrojesle.mpsv.cz