MUM-AUT setkání rodičů s dětmi

Jedná se o pravidelné setkávání rodičů s dětmi s poruchami autistického spektra. Přítomny jsou odborné pracovnice z SPC Jihlava z Rané péče Třebíč.

Termín:     1x měsíčně        Po    14.00 – 16.00    Třebíčské centrum, Fr.Hrubína (horní herna)