Náš tým

Anna Machátová

Bc. Anna Machátová

Od ukončení studia na Státní jazykové škole ve Znojmě v roce 1992 jsem se vždy prioritně věnovala překládání a tlumočení, později i výuce angličtiny a němčiny. V současné době učím angličtinu děti školního a předškolního věku, maminky na MD a RD, ale i ostatní studenty ve večerních kurzech. Rovněž zajišťuji firemní výuku. V Třebíčském centru jsem aktivní od roku 1999, od roku 2003 v roli statutárního zástupce. V mé kompetenci je finanční a projektové řízení, PR a vedení týmu. Od roku 2007 jsem absolvovala specializované kurzy zaměřené na management neziskových organizací a jsem realizátorem projektů MPSV, Fondu Vysočiny, GS Zdravé město Třebíč, ale i globálního grantu ESF. V současné době se podílím na realizaci dalších evropských projektů na pozici lektora a odborného poradce. Nedávno jsem rozšířila svou specializaci i na gender problematiku a rovné příležitosti a v našem Centru poskytuji poradenství zejména v oblasti slaďování pracovního a rodinného života. Mými pracovními prioritami jsou kvalita, vstřícnost a spolupráce. Můj osobní svět zcela naplňují tři úžasné dcery a skvělý manžel. Pokud byste cokoliv potřebovali, prosím, pište na trebicskecentrum@seznam.cz. Když nezvedám telefon, tak zrovna učím – prosím, pošlete SMS, ozvu se zpět.
Telefon: 603 870 272
p. kr

Božena Kratochvílová

V Třebíčském centru pracuji od r. 2003. V současné době vyučuji předškolní obory Yamahy Robátka a První krůčky k hudbě č.1 a č.2, které jsou nabízeny ve spolupráci s Hudební školou Yamaha Znojmo. V průběhu let, co pracuji v Třebíčském centru, jsem prošla mnohými kurzy a semináři pro práci s dětmi od Metodiky cvičení rodičů dětmi, Cvičení s overbally, Pohyb dětí a s dětmi, lektorské dovednosti a kurz pracovníka v sociálních službách. Vždy mě zajímala práce s malými dětmi a hudba.  V době letních prázdnin jsem v letních minidružinách a družinách.

Pozice: lektorka Yamaha

E-mail: tc.kratochvilova@gmail.com

Telefon: 739 493 140

Lenka Kučerová

Absolvovala jsem gymnázium a dvouleté pomaturitní studium na střední hotelové škole obor cestovní ruch. Poté jsem pracovala 5 let v MŠ jako učitelka. Zúčastnila jsem se projektu Zdokonalujeme se v profesi – rekvalifikačního kurzu Obchodní zástupce a Marketing Cima A. Do Třebíčského centra jsem začala docházet při MD se svým synem. Práce s dětmi mě opět úplně získala a nyní mě můžete potkávat v dětské skupině Kapička, v Uzlíčku v Centru DaR, Klubu Batole i nově vznikajícím kroužku pro rodiče s dětmi –Rozoumek, který obsahuje prvky Montessori pedagogiky, také jsme lektorka Školy Zdravé Pětky. V létě vedu pravidelně letní družiny i minidružiny se sportovním zaměřením a od září pohybový kroužek Míček pro rodiče s dětmi. Navštěvovala jsem kurz Péče o dítě a akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách,a také akreditovaný vzdělávací program Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Vlastním certifikát Inspirace Hravou tělesnou výchovou II.

Telefon: 605 444 080
Fotka na web - Anna Malenová

Mgr. Anna Malenová

Po studiu na filozofické fakultě v Brně a následně v Pardubicích mě osud znovu přivedl do Třebíčského centra, kde jsem mezi studii pomáhala jako brigádnice.  Následně jsem absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách. Mám na starosti grafickou podobu letáků a podílím se na administrativě. Budu se na Vás těšit v Klubu Miminko a v Hravé školičce.
Pozice: lektorka
Telefon: 604 813 882

Eva Žáková

Dětský svět je plný fantazie, hravosti, inspirace, ale je i výbornou terapií na všední starosti. Mnohému mě naučil syn Jiřík :o). Můžeme se spolu vidět v borovinském DaRu – v miniškoličce Uzlíček nebo denním provozu. Děti jsou naše sluníčka :o).
Pozice: lektorka
Telefon: 734 657 368
Marie Pokorná

Marie Pokorná

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Třebíči. Poté jsem pracovala jako účetní. Vždy jsem však měla pocit, že chci dělat něco úplně jiného. V roce 2004 jsem nastoupila do Třebíčského centra. Jsem ráda za tuto příležitost. Práce, setkávání s lidmi a dětmi mě naplňuje a těší. Absolvovala jsem cyklus seminářů Respektovat a být respektován (komunikace s dětmi) a vzdělávací programy: Metodika pohybových her s kojenci a batolaty, Metodika cvičení rodičů s dětmi, Inspirace hravou tělesnou výchovou. Mám desetiletou vnučku Ally, která obohacuje náš život. Děti jsou velkým přínosem do světa nás dospělých. Zajímám se také o zdravý životní styl. Něco z mých zkušeností mohu předat v Kurzech zdravého vaření  a ve Zdravé dílně. Vedu kroužek Radovánky pro 2-leté děti s maminkami, Klub Miminko a Hravou školičku. Přijďte, těším se na Vás.

 
Pozice: aktivizační pracovnice, lektorka
Telefon: 739 339 516

Ilona Dobiášová

V Třebíčském centru pracuji od ledna letošního roku v Dětské skupině Kapička. Na podzim roku 2017 jsem absolvovala akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách. Možnost setkávat se s malými dětmi mě velmi těší a přináší mi radost. Velmi si cením této zkušenosti.

Pozice: pečující osoba v DS Kapička

Telefon: 734 657 394

E-mail: tc.dobiasova@gmail.com

Peťa Blažková

Mgr. Petra Blažková

Vystudovala jsem Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích – obor Rehabilitační -psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. V rámci dalšího vzdělávání se zajímám o sociálně právní kurzy a kurzy týkající se výchovy a vývoje dětí (kurz Montessori, Emoční inteligence, relaxační techniky). V Třebíčském centru se věnuji dětem v Dětské skupině Kapička, dále v Klubu Batole a kroužku Rozoumek. Také vedu kroužek pro předškolní děti – Předškoláci.
 
Pozice: sociální pracovník, lektor, kontaktní pracovnice Family Pointu Třebíč
Telefon: 733 753 401
 
21246247_1369533529833851_1737951866603506344_o

Lenka Křivánková

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu v Třebíči, po ukončení jsem pracovala ve svém oboru, hlavně v administrativě. 
V roce 2010 jsem absolvovala kurz Pracovník v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci. 
V loňském roce mi byla nabídnuta práce v Třebíčském centru, práce s dětmi je velice zajímavá, je to dobrá zkušenost a mohu zde uplatnit svoje zájmy, nejvíce pohyb a hudbu.
Nyní se můžete se mnou potkat v dětské skupině Kapička, v Uzlíčku v Centru DaR, Family Pointu Třebíč a vedu kroužek pro děti Tanečky.
Pozice: lektorka
Jana Dusilová

Jana Dusilová

Je mi 42 let, jsem matkou tří dětí a vystudovala jsem Střední zdravotnickou školu v Jihlavě, obor Dětská zdravotní sestra a rok po té jsem si rozšířila vzdělání jednoletým studiem nástavby obor Psychologie. Pro Třebíčské centrum pracuji třetím rokem. Potkávat se se mnou můžete v Dětské skupině Kapička, za což jsem nesmírně vděčná, protože pracovat s dětmi a maminkami byl vždycky můj sen.
Absolvovala jsem několik kurzů: Montessori pedagogika, Pracovnice v sociálních službách, Psychorelaxace a psychohygiena a také První psychická pomoc.  
Pozice: pracovnice v sociálních službách, kontaktní pracovnice Family Point Třebíč

Kateřina Hobzová

Vystudovala jsem Střední školu obchodu a služeb v Třebíči obor obchodník. Poté jsem pracovala jako účetní a asistentka v internetové kavárně. Mám dva syny a po mateřské dovolené jsem se věnovala účetnictví. Po nějakém čase jsem zjistila, že bych chtěla dělat něco jiného. V roce 2015 jsem nastoupila do Třebíčského centra. Jsem ráda za tuto  pracovní příležitost. Práce s lidmi a dětmi mě naplňuje a těší. Absolvovala jsem  rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, semináře na téma Dyslexie a dysortografie prakticky,  Začlenění 2letých dětí do kolektivu, Psychohygienu a relaxační techniky, Tvorba multisenzorického prostředí (snoezelen). V Třebíčském centru pracuji jako lektorka v Dětské skupině Kapička a jako koordinátorka soukromého hlídání dětí. Práce a péče o děti mě velmi naplňuje a baví.

Pozice: lektorka

Telefon: 723 507 401

E-mail: tc.hobzova@gmail.com

Bc. Andrea Vošmerová

Vystudovala jsem Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě – obor Finance a řízení. V roce 2017 jsem absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V Třebíčském centru pracuji od roku 2018 v Dětské skupině Kapička. Jsem moc ráda, že pracuji s dětmi a mohu je učit novým věcem.
Pozice: pečující osoba v DS Kapička
Telefon: 734 655 124
E-mail: tc.vosmerova@gmail.com