Předškoláci

Kroužek určen pro předškolní děti bez rodičů. Společně si procvičujeme jemnou motoriku (držení tužky), prostorovou představivost a vše co je důležité, aby děti znaly a uměly při nástupu do první třídy. Probíhá každou středu 16.35-17.20.