ProŽENY

ProŽeny

Kontaktní osoby:

 

Bc. Anna Machátová, manažerka projektu, tel. 603 870 272, tc.machatova@gmail.com

 

Bc. Daria Čapková, koordinátorka aktivit „Proti násilí“, tel. 602 178 864, daria.capkova@materska-centra.cz

 

Miluše Průšová, DiS., koordinátorka aktivit „Rovnost“, tel. 724 046 586, mila.prusova@gmail.com

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org