Rytmické krůčky k hudbě

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 4 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti. Možnost přihlášení e-přihláškou na www.yamahaskola.cz.

Božena Kratochvílová   tel.:739 493 140   tc.kratochvilova@gmail.com