SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Určeno pro rodiče s dětmi, které trpí poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie apod.) Podpora odborníků a výměna zkušeností rodičů.

Termín: 1x měsíčně Po 14.00 – 16.00 Třebíčské centrum, Fr.Hrubína (horní herna)