Vedení k úspěchu dítěte

Aplikace metody MUDr. Kleplové – jedná se o cíleně prováděné komplexní cvičení. Tato metoda je určena pro děti s odchylkami ve vývoji motoriky, dále pro děti s vadným držením těla, s obtížemi v hrubé, jemné motorice či koordinaci pohybů. ZDRAVÉMU DÍTĚTI POMŮŽE K RYCHLEJŠÍMU ROZVOJI A UPLATNĚNÍ JEHO ZÁJMŮ.