Vzdělávání

kopie AJ_-_s5033103

Výuka angličtiny

Určeno pro ženy i muže a mládež od 15 let; výuka v malých skupinách (max. 9 osob) v příjemném prostředí, různé úrovně – od začátečníků až po pokročilé. Priority – konverzace, mluvení, reagování, správné používání gramatiky. Platí se 15 lekcí, mimořádné podmínky pro rodiče – cena skupinových kurzů již od 40,00 Kč / vyučovací hodinu.

Rovněž nabízíme firemní výuku (cena již od 250,00 Kč / vyuč.hodinu), intenzivní výuku i přípravu pro nástup do zaměstnání, zkoušky či práci v zahraničí.

Více informací podá Anna Machátová na tel. 603 870 272

Přednášky

Ve většině případů přednášky kratší časové dotace (cca 1,5-2 hod) s praktickými ukázkami a nácvikem. Rodiče se mohou účastnit s dětmi, možnost zajištění hlídání dětí v rámci doprovodných aktivit. Témata jsou vybírána dle poptávky a požadavků rodičů (výchova a vzdělávání dětí, sociálně-právní ochrana dětí, výživa a základy hygieny, prevence úrazů a první pomoc u dětí), dále z oblasti psychologie a pedagogiky nebo i orientace na trhu práce, apod. Tyto přednášky vedou spolupracující odborníci, dále sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách, přítomna je rovněž aktivizační pracovnice. Na tyto přednášky volně navazují témata besed (viz níže).